НВМС започва от днес 9-и Февруари, проверки в предприятия за месо и мляко. Проверките ще се провеждат на територията на цялата страна и са организирани съвместно с Прокуратурата.

 

Целта на проверките, е да се установи какви суровини и добавки се влагат при производството на продуктите и дали се спазват нормативните изисквания за безопасност на храните при производството, търговията и пускането на пазара на млечни и месни продукти. Ще се проверяват технологичните документации на предприятията, входящите и изходящите дневници за суровини и добавки и наличните количества суровини и добавки в складовете, съответствието между технологичната документация и етикетите на продуктите.

 

Към момента според регистъра на НВМС млекопреработвателните предприятия в страната са 245 на брой, месопреработвателните – 440, хладилните бази за съхранение на млечни и месни продукти и суровини са 116, а специализираните за търговия с храни от животински произход обекти са 1727.

 

за повече информация: 02/ 915 98 20 ; [email protected]