Нужно ли подаването на годишен отчет към Националния статистически институт (НСИ) да бъде условие за изпълнение на изискването за “активен стопанин” и съответно за получаване на субсидии. С този въпрос се обръщаме към вас в новата анкета на Агри.БГ. Нека се върнем назад във времето и да проследим хронологията на събитията от началото на годината.

Вижте новите електронни Анкетна карта и Анкетен формуляр за (пре)регистрация на стопаните

 

На 8 февруари ДФЗ обяви, че ще прави проверки дали е спазено изискването за активен фермер. От Фонда цитираха чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката, съгласно който всички физически и юридически лица, които извършват стопанска дейност, са длъжни да предоставят на НСИ годишен отчет за дейността си.

Тук читатели на Агри.БГ цитираха Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), където е посочено, че само лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а, заедно с годишната данъчна декларация представят и годишен отчет за дейността в НСИ.

Въпросът беше какво се случва със земеделските производители, които се облагат по чл. 29 от ЗДДФЛ с 60% признат разход - дали и те са задължени да подават информация към НСИ всяка година. 

Седмица по-късно отговор на този въпрос дава Аделина Стоянова - директор на Дирекция “Директни плащания”, по време на националната информационна кампания за Стратегическия план. По нейни думи земеделските производители, които се облагат като физически лица, не би следвало да подават декларации към НСИ. Регистрация по Наредба №3 автоматично ги прави активни земеделски стопани.

На 5 май обаче Министерството на земеделието пусна прессъобщение, че до 30 юни физическите лица, включително земеделските стопани, са задължени да представят в НСИ годишен отчет за дейността. Това важи и за земеделските стопани, избрали да се облагат по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ, и чиито разходи не са документално обосновани.

Въпросът кой трябва и не трябва да подава такъв отчет към НСИ се коментира активно в средите на счетоводителите от март до юни тази година. 

“Лично аз писах писмо до ДФЗ, в което прехвърлиха топката на НСИ. След запитване към НСИ, получих отговор, че всички трябва да подаваме такава декларация. Моето лично мнение като счетоводител беше, че по-добре да загубя половин час време, за да се подаде, отколкото наесен да ме е срам да погледна в очите някой ЗП, който няма да може да си получи субсидиите”, коментира нашият читател Светла Бахова.

Следва затишие. Кой разбрал - разбрал, кой подал - подал. И така до 24 октомври, когато в разговор между представители на животновъдния бранш и експерти от Министерството на земеделието става ясно, че в системата има 4400 фермери, които не се водят активни стопани, защото не са подали въпросния отчет към НСИ.

Tъй като отнесохме доста критики, че новината е фалшива и всяваме смут, отправихме официално запитване към Министерството на земеделието и към ДФЗ.

От ДФЗ категорично заявиха, че не може да се пристъпи към одобрение на подпомагането и оторизация, преди да е постигнато достатъчно ниво на сигурност, което включва и подаване на въпросните отчети към НСИ. Важно уточнение е, че такива могат да се подават и в момента.

За съжаление, не получихме ясен отговор на въпроса дали, ако фермерите все пак не са подали годишен отчет в НСИ, ДФЗ ще провери служебно декларациите им в НАП и тогава ще направи дължимото им директно плащане. С една дума, по-добре подавайте, за да ви е мирна главата.

Разбира се, отново наши читатели контрираха, че “не всички ЗС са длъжни да подават отчет към НСИ, ДФЗ си измисля собствени правила” и че “юридическите лица подават задължителни отчети само към НАП и Търговския регистър, а към НСИ подават, ако попаднат в извадка за наблюдаване и им се изисква официално”.

Защо се стигна до различно тълкуване и позоваване на двата закона и дали има синхрон между държавните институции, не е ясно. Добрата новина е, че срокът за подаването на отчетите в НСИ е отворен, за да може онези 4400 фермери, които така или иначе си плащат данъци и осигуровки, регистрирани са по Наредба 3 и са приключили заявлението си за директни плащания, най-сетне да се водят “активен стопанин” и в системата.