Националната служба за съвети в земеделието ще проведе изнесени приемни за земеделски стопани в цялата страната през първото тримесечие на 2016 г. Това става ясно от публикувания на интернет страницата на Земеделското министерство индикативен график за провеждане на изнесените приемни на териториалните областни офиси на НССЗ. 
 
През месеците януари, февруари и март ще се проведат изнесени приемни във всички области на страната. През януари ще се проведат 64 приемни в 17 области на страната, а през февруари 162, през март приемните ще са 136.
 
По време на изнесените приемниземеделските производители могат да получат на място актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони включително и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., схемите за директни плащания и националните схеми за подпомагане. Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпа на земеделските производители до консултантските услуги на службата.
 

ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗНЕСЕНИТЕ ПРИЕМНИ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ОБЛАСТНИ ОФИСИ НА НССЗ ЗА ПЕРИОДА 01.01. - 31.03.2016 Г.