Експертите от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) са съдействали за изготвянето на над 16 500 проекта по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), от които одобрените надхвърлят 12 300.

Това съобщи директорът на Службата Любомир Маринов, който обобщи дейността на институцията от 2008 година до момента.

Той обясни, че останалите инвестиционни предложения са в процес на одобрение от ДФ „Земеделие”.

Изплатената субсидия на проектите, които вече се успешно се реализират, надхвърля 320 млн. лева.От общо изготвените проекти 9340 са по мярка 141 „Подкрепа на полу-пазарни стопанства в процес на преструктуриране”, по мярка 112 "Млад фермер" са 4 406 проекта, по агроекологичната мярка - 2 667, а по мярка 121 "Модернизация на земеделски стопанства" – бизнес плановете за нови инвестиции наброяват 113.

Националната службата за съвети в земеделието е единственият ползвател на мярка 143 от ПРСР, по която експертите изготвяха безплатни бизнес планове по четири мерки от ПРСР до 30 септември 2010 г., припомни Маринов. Той уточни, че след тази дата до края на декември тази година,  пълен комплект съветнически услуги се дават само на фермерите, които кандидатстват по мярка 141 - подпомагане на полупазарни стопанства. Тези, които имат вече одобрени бизнес планове по мярка 141, имат право да ползват безплатните услуги на институцията при кандидатстване по мерки 214 „Агро-екологични плащания”, 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите”, 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” и 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”.

Фермерите се съветват с експертите на службата не само когато имат нужда от професионални съвети при кандидатстване по ПРСР, но и когато възникнат различни агрономични и ветеринарни въпроси. Само през 2012 г. специализираните съветнически услуги, дадени от служителите в 27 – те офиса на НССЗ в страната, наброяват близо 20 000, посочи Маринов. Те са нараснали с 19% спрямо 2011г., когато са били над 16 600. Увеличението се дължи на по-големия брой консултации по растениевъдство, правилата за добра земеделска практика и условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, посочи Маринов. По отношение на животновъдството почти няма промяна на броя предоставени консултации.

Прилагането на мярка 141 има и огромен социален ефект, изтъкна Маринов. Тя е насочена към хората от малките населени места, където перспективите за реализация са ограничени. Именно тези хора са двигателят за развитие на малките общини, поддържат природата в тях и градят облика на страната ни. Субсидията е в размер на 7500 евро за 5 години, но с тях земеделските производители могат да си покрият немалка част от разходите си – за торове, препарати, за фуражи на животните, да си платят данъци и осигуровки. За нас е изключително важно, съветите ни да са на ниво, за да бъдем максимално полезни на фермерите, допълни още Маринов.
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!