Земеделски производители от всички сектори могат да се включат в безплатно обучение по мярка 111 - „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания“ по ПРСР 2007-2013, информират от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ).

 

От месец март 2014 г. НССЗ планира да започне провеждането на пет нови обучения по мярка 111 от ПРСР, които ще бъдат организиран в курсове с различна продължителност. Обучителният курс по зеленчукопроизводство е разчетен за 150 учебни часа във Велико Търново, Кърджали, Рударци и Хасково. Толкова е и продължителността на обучението по технологии и иновационни практики за отглеждане на земеделски култури, което е планирано да се проведе в Хасково и в Бълчик.

 

По 30 учебни часа ще са курсовете по алтернативно животновъдство, като тук са включени две направления – отглеждане на охлюви (курсът ще е в Хасково) и отглеждане на калифорнийски червеи (Варна и Хасково). Курсът „Основни проблеми по опазване на компонентите на околната среда в земеделския сектор” ще бъде с продължителност от 8 учебни часа. Този курс ще се проведе в Плевен, Пловдив, Сливен, София, Стара Загора, Хасково и Шумен.

 

Обучението е напълно безплатно за земеделските стопани. За включване в обученията, които извършва НССЗ, е необходимо да се попълни заявление в съответния териториален областен офис на НССЗ.

 

 

ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В БЕЗПЛАТНИТЕ ОБУЧЕНИЯ НА НССЗ

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!