Индексът на цените на производител в селското стопанство за второто тримесечие на 2014 г. намалява с 3.3% спрямо същото тримесечие на предходната година и нараства с 2.5% спрямо 2013 година. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

 

Индексът на цените на продукцията от растениевъдството намалява с 12.7%, а от животновъдството нараства с 4.8%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция през второто тримесечие на 2014 г. отбелязват увеличение с 2.5%, като в растениевъдството те са по-високи с 3.5%, а в животновъдството - с 1.6%.

 

Спрямо същото тримесечие на 2013 г. по-ниски са цените на меката пшеница - с 11.1%, на царевицата - с 18.8%, на ечемика - с 10.8%, на слънчогледа - с 22.1%, на картофите - с 23.5%, на оранжерийните домати - с 2.2%, на черешите - с 3.4%, и на ягодите - с 0.6%.

 

В животновъдството по-високи са цените на едрия рогат добитък - с 0.7%, на свинете - с 0.8%, на овцете и козите - с 6.1%, на домашните птици - с 1.0% , и на суровото мляко - с 8.7%.

 

По-ниски са цените на яйцата - с 3.0%. Спрямо 2013 г. по-високи са цените на меката пшеница - с 5.6%, на царевицата - с 2.3%, и на слънчогледа - с 2.8%.

 

В животновъдството по-високи са цените на суровото мляко - с 8.3%, и по-ниски на свинете - с 0.5%, на пилетата - с 9.3%, и на яйцата - със 7.2%.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!