Националният статистически институт (НСИ) публикува данни за цените на земеделска земя и на рентата в селското стопанство за 2013 г. През 2013 г. средната цена на един декар земеделска земя достига 594 лв., което е с 8.6% по-висока цена в сравнение с 2012 година. Спрямо предходната година през 2013 г. най-голямо е увеличението на цената на лозята - с 21.8%. Увеличението на цената на нивите е с 11.7%, а на овощните насаждения - с 5.1%. Единствено при постоянно затревените площи е установено намаление на цената - с 8.8%.

 

През 2013 г., въпреки известен спад в сравнение с предходната година, най-висока продължава да бъде цената на земеделската земя в Североизточен район - 827 лв. на декар. Най-голямо увеличение на цената на един декар земя спрамя предходната година е установено в Югоизточния район – с 38.7%, докато в Южния централен и в Югозападния район се наблюдава намаление – съответно с 1.9% и 35.0%.

 

По данни на НСИ през 2013 г. средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя достига 38 лв., което е с 11.8% по-висока цена спрямо 2012 г. Спрямо предходната година през 2013 г. най- голямо е увеличението на рентата за лозята - с 61.9%. По този начин през 2013 г. тя изпреварва цената на овощните насаждения и се доближава до цената на нивите.
От наблюдаваните категории земя единствено при постоянно затревените площи се наблюдава понижение на цената с 11.1%.

 

Наблюдението обхваща 2 107 респонденти, от които 1 812 земеделски стопанства, 40 дружества за операции със земеделска земя, и 255 агенции за недвижими имоти. От НСИ уточняват, че съгласно методологията на Евростат събраната информация се отнася за цените на сделките и рентата на земеделска земя, която се използва единствено за селскостопанско производство, т.е. бъдещото й предназначение няма да бъде променeно.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!