Предварителните сравнителни данни на Националния статистически институт за търговията на България с трети страни за периода януари-юни 2013-2014 година показват, че през първото полугодие на 2014 г. износът на България за трети страни намалява с 12.1% спрямо същия период на 2013 г. и е в размер на 7.5 млрд. лв.

 

Основни търговски партньори на България са Турция, Сингапур, Китай, Руската федерация, бившата югославска република Македония и Сърбия, които формират 54.9% от износа за трети страни.

 

В сектор „Храни и живи животни“ намалението на износа е сред най-сериозните – 18.3%. Износът на агропродукция и живи животни за трети страни за първото полугодие на 2013 г. е бил за 696.8 млн. лв., а за същия период през 2014 г. - 569.6%.

 

Вносът на България от трети страни за първите шест месеца на 2014 г. намалява общо с 6% спрямо същия период на предходната година и е на стойност 9.4 млрд. лв.

 

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна.

 

Вносът на агропродукти през първото полугодие на 2013 г. е бил за 311.5 мл. лв., а за първите шест месеца на 2014 г. - 295.6%. Намалението на вноса на агропродукти е 5.1%.

 

Общото търговско салдо също е отрицателно. По данни на НСИ общото търговско салдо в сектор „Храни и живи животни“ за първото полугодие на 2013 г. е 385.3 млн. лв., а за 2014 г. - 274 млн. лв.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!