Помощта от 6 млн. евро, които Европейската комисия отпусна за подпомагане на животновъдството в България заради Руското ембарго, трябва да се даде не фермерите, които произвеждат мляко. Това е позицията на Националния съюз на говедовъдите в България (НСГБ).  
[news]

Помощта се дава за подпомагане на сектор мляко за частично компенсиране на загубите и логиката е, че тези пари трябва да се дадат на тези фермери, които произвеждат мляко, посочват говедовъдите и допълват, че средствата трябва да се отпускат на база произведено квотно мляко, което да бъде доказано със съответните финансови документи. Според животновъдите „този принцип трябва да постави началото и през 2016 г. всички субсидии и помощи да се дават на база произведена продукция“.
 
Фермер.БГ припомня, че преди дни на Консултативния съвет по животновъдство ръководството на МЗХ предложи на браншовите организации в сектор Животновъдство три варианта за разпределяне на помощта от 6 млн. евро от ЕК: Първият вариант на разпределение на 6-те милиона евро е на глава животно. Вторият вариант на продадено количество мляко или на литър мляко. Третият вариант теоритично да се раздели бюджетът за 50% на глава животно, 50% на литър мляко.
 
Плащането на пакета ще е възможно от 16 октомври, а крайният срок за изплащането на подпомагането, съгласно решението на Европейската комисия, е краят на месец декември. 
 
 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!