Депутати гласуваха Националната служба по зърното (НСЗ) да бъде закрита. Предложението беше подкрепено с 68 гласа "ЗА", 15 "Против" и 11 "Въздържали се". 
 
Изцяло се отменя Законът за съхранение и търговия със зърно от 1998 г. С изменението на Закона за Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) , агенцията поема контролът за качеството на зърното и включването в нейната структура на Централната лаборатория за окачествяване на зърно, зърнени продукти и фуражи.
 
Решението е на основата на мотиви, че по време на създаването на службата в България се наблюдава недостиг на зърно, което се дължи на спекулативна търговия и укриване на зърнени запаси. В резултат на това цените на зърнените продукти и на хляба значително се увеличават, което предизвиква обществено недоволство.
 
Причините за закриването на Националната служба по зърното са, че в годините след приемане на закона и особено след присъединяването на страната към ЕС, производството и предлагането на пазара на зърно в България значително се променят. След присъединяването към ЕС, България стана част от единния европейски пазар на зърно. Прилагането на въведените от НСЗ лицензионни и регистрационни режими се превръщат в пречка за производителите и търговците на зърно. С тяхното редуциране ще се позволи оптимизиране на административните структури, свързани с мониторинга на пазара на зърно
 
Прилаганите от Националната служба по зърното регулаторни режими не произтичат и не са свързани с прилагането на законодателството на ЕС.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!