Законът за подпомагане на земеделските производители беше приет на второ четене от Народното събрание.
 
Всички решения на Държавен фонд "Земеделие" вече трябва се публикуват в интернет на сайтовете на Фонда и на агроминистерството – това решиха депутатите, които приеха на второ четене промените в Закона за подпомагане на земеделските производители.

[news]

С промените се намалява необходимият брой членове на УС на Фонда, за да се вземе решение за изразходването на евросредства или пък за назначаване или уволнение на изпълнителния директор, пише Инвестор.БГ. Законът урежда схемите, по които ще се прилагат директните плащания за обработваема земя, които са с 1,4 млрд. лв. за 2015 г. Регламентират се и зелените директни субсидии.
 
Така вече може да се задействат например схемата за преразпределително плащане, прогресивното намаление на средствата за големите ферми и се въвежда дефиницията за активен фермер.
 
Урежда се и работата по новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.
 
Националната служба за съвети в земеделието ще се преобразува в Система за съвети в земеделието, а обучените да дават съвети на фермерите служители ще бъдат включени в специален списък.
Министърът на земеделието вече има право да издава наредби по еврорегламенти, без да е нужно да се изменя Законът.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!