Софтуерната компания СентърМайн разработва онлайн платформа за електронно управление на животновъдството. Иновативният продукт eHerd е във финална фаза на разработка и скоро ще започне официалното му популяризиране в България и региона.
 

Идеята на новата система се появява благодарение на тясното сътрудничество на компанията с представители от сектора, които споделят основните предизвикателства, пред които фермерите в България са изправени. Това обуславя създаването на продукт, който да подпомага животновъдите в тяхната ежедневна дейност като им предоставя пълна информация за историята и състоянието на техните животни.
 

Проектът получава финансиране от Европейската комисия по линия на програма FRACTALS (7-ма РП, No на проект 632874) и се разработва в съответствие с най-модерните софтуерни технологии, позволяващи максимално гъвкава функционалност и опростен потребителски интерфейс.
 

В основата на продукта стои идеята за цялостен регистър на животните в една ферма, включващ пълна база данни – ID номер (таг), вид, порода, дата на раждане, произход, статус, данни за бременност и размножаване, пълен медицински картон, снимки, бележки и други. Системата води отчетност на основни финансови показатели и генерира различни справки с цел подпомагане анализа на бизнес дейностите. Когато цялата информация е организирана на едно място, това значително улеснява документооборота и спестява много време в търсене на важни данни.
 

eHerd е уеб приложение, което означава, че фермерите имат достъп до него от всяко устройство, което поддържа връзка с Интернет (компютър, лаптоп, таблет, смарт телефон). Тази мобилност значително улеснява процеса по въвеждане на информация, докато сте на място при своите животни. Чрез eHerd можете да управлявате, следите и отчитате данни за вашите пасища и стада като млеконадой, развъждане, отелване, отбиване, движения, медицинска информация, поръчки, продажби и други. Системата ви дава възможност за различни справки, които можете да структурирате според вашите собствени изисквания. На разположение са също Календар и Нотификации (известия), които подпомагат бързото и лесно създаване, проследяване и управление на различни задачи и събития, свързани с ежедневните дейности във вашата ферма.
 

eHerd спомага за оптимизиране на разходи и ресурси, води до по-висока производителност и осигурява повече време за реален бизнес. Скоро и феремрите в България ще имат възможността да тестват ползите от тази онлайн платформа.
 

   


За компанията:

CenterMine е международна компания, специализирана в разработката и внедряването на софтуерни решения в различни бизнес сектори и отрасли. Нейният опит е в области като Фасилити мениджмънт, BIM CRM приложения и консултантски услуги. Фокусът ѝ е върху пазари в Източна Европа и Близкия Изток.

 

Контакти:

СентърМайн ЕООД

Ул.Индустриална 11, София 1202

+359 2 4219 95 | [email protected]

www.centermine.com ; www.eherd.farm