В рамките на изследване, проведено в Белгия, учени от университета KU Leuven съставиха карта на настоящото състояние на световния пазар на боровинки и перспективите за развитието му. Те са съпоставили световното производство, потребление, експорт и износ, пише Agf.nl.

Ново в оранжерията: луминесцентни покрития

През периода 2005-2017 г. САЩ безусловно е най-големият играч на световния пазар на боровинки. През последните години обаче американците сериозно са загубили част от дела си. Площите с боровинки се увеличават в цял свят. Поради силния ръст на производството в Азия и Централна Америка, 2016 г. се превърна в първата, в която на Северна Америка й се паднаха по-малко от 50% от всички нови насаждения.

След САЩ най-големите производители на боровинки са Канада и Чили.

Наблюдаваме значителен ръст на площите и в Европа, казват учените от Белгия. Пред периода 2012-2016 г те са се увеличили с 65%, а производството се е удвоило.

Ръстът на производството видимо е съпроводен с рязък ръст на потреблението. През периода от 2006 до 2010 г. този ръст в Европа е леко ограничен – с около 60 000 тона през 2006 г. до 80 000 тона през 2010 г. През годините до 2017 г. пазарът почти се е удвоил в Европа. Това е свързано предимно с полезните свойства на боровинките, които активно се популяризират чрез средствата за масова информация.

За да отговорят на нарастващото потребление на горския плод, в Белгия, а и в цяла Европа, уточняват учените, зависят от вноса.

Данните на специализираната фирма Fresh4cast показват, че от октомври до април в Белгия се внасят боровинки от трети страни. Стартирайки от април, страната внася плодовете от другите европейски държави.

Колкото до продажните цени, изследването на учените показва, че в Белгия те сериозно се понижават през юли и август, което се компенсира от по-високите цени през есента.

През последните години поради припокриване на периодите на производство в Южна и Западна Европа, намаляването на цените започва още през юни.