Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) обяви ново първично огнище на птичи грип. То е регистрирано във ферма за патици мюлари в село Чоба, община Брезово, област Пловдив.
 
 
Резултатите от направените проби са потвърдени от Националната референтна лаборатория към НДНИВМИ на 15 ноември. Регистърът на БАБХ показва, че в края на октомври във фермата са се угоявали 2000 патици мюлари.
 
Със заповед на изпълнителния директор на Агенцията д-р Дамян Илиев е разпоредено да се извърши хуманно унищожаване на птиците по начин, който не допуска разпространение на болестта. Фермата е законно регистрирана и собствениците ще бъдат обезщетени.
 
 
Около животновъдния обект е определена 3-километрова предпазна зона и 10-километрова наблюдавана зона. В предпазната попадат село Чоба и град Брезово, а в наблюдаваната са брезовските села Зелениково, Драганово Отец Кирилово, Раковски, Болярино, Тюркмен.
 
В наблюдаваната зона влизат също сталозагорските села от община Братя Даскалови Православ, Верен, Гранит, Братя Даскалови, Малък дол, Голям дол, Марково, Медово, Колю Мариново.
 
В двете зони е забранено придвижването и търговията с домашни, диви и други птици, добито месо и продукти с изключение на домашните диви и други птици и яйца за разплод, месо и продукти при засилен ветеринарен контрол, предвиден със заповедта на д-р Дамян Илиев от 9 ноември тази година.