Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) обяви ново първично огнище на птичи грип - инфлуенца по птиците, в лично стопанство в пловдивското село Манолско Конаре, община Марица. Вирусът е открит при домашни кокошки.
 
 
Заболяването е потвърдено с протокол от лабораторно изследване, допълниха от Агенцията по храните. Това е втори случай на инфекцията в региона за последните две седмици. На 19 септември в село Трилистник беше регистрирано огнище на птичи грип при кокошки носачки.
 
Според земеделския министър Румен Порожанов източник на инфекцията в Трилистник може да са диви птици от близкото ловно стопанство „Чекерица“.
 
За ликвидиране на заболяването в село Манолско Конаре е предприето унищожаване на всички птици, отглеждани в засегнатото стопанство, като предстои почистване и дезинфекция. Определена е 3-километрова предпазна зона и 10-километрова зона за наблюдение около констатираното огнище на заболяването. Забранено е движението на птици и продукти от тях в и от предпазната и наблюдаваната зона.
 
В двете зони се забранява търговията и предвижването на домашни, диви и други птици и яйца за разплод, както и разселване на птици за подновяване на дивечовия запас. Извършват се ежедневни клинични прегледи на птиците, отглеждани в останалите селища в предпазната зона.
 
 
Засилен е надзорът и мерките за биосигурност в птицевъдните ферми, както и при водните басейни, където е силно концентрирана популацията на диви птици.
 
От Агенцията по храните припомниха, че фуражите и суровините за тях трябва да се съхраняват в закрити помещения, за да се предотврати възможността диви пернати да заразят фуража, а оттам и питомните птици. 
 
На този етап няма засегнати хора и няма опасност за потребителите. Вирусът на инфлуенцата може да предизвика леко протичащо респираторно заболяване. Евентуалното заразяване може да случи, когато се вдиша контаминиран прах от фермите или при пряк контакт на хората със заразени птици.