Венцислава Монева е назначена на длъжността заместник-изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, съобщиха от пресслужбата на Фонда. Нейните росори са „Селскостопански пазарни механизми“ и „Инвестиционни схеми за подпомагане“.

Не изпускайте приеми и плащания през месец май

До момента Венцислава Монева е работила като главен експерт в Изпълнителна агенция по лозата и виното. Преди това е заемала длъжност в YMCA България (Young Men's Christian Association – Младежка християнска организация). Член е на УС на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ).

Има магистърска степен по „Управление на агробизнес и развитие на селските райони“ и „Лозарство с основи на винарство“. Владее английски и немски език. 

Монева поема щафетата от Владимир Атанасов, който бе освободен на 13 април с решение на Управителния съвет на ДФЗ. Тогава своя пост напусна и Виктория Иванова, чиито ресори бяха прилагане на мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР) и Програма за морско дело и рибарство (ПМДР).