Проектозаконът за поземлените отношения и опазването на земеделските земи, чието обществено обсъждане продължава до 26 септември, ще бъде темата на следващото заседание на земеделския форум. След него браншовите организации ще излязат с общо становище по него. Това каза Мариела Йорданова, член на УС на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) за Фермер.БГ.
 
„Предстои промяна в законодателството заради Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. Една от тях е новият законопроект за поземлените отношения. Неговата тежест става голяма, тъй като трябва да се адаптира законодателството към предстоящите промени и прилагане на новата ОСП. Отговорността на бранша и на администрацията тук също е голяма. До края на месеца, ние ще направим следващо заседание на земеделския форум с основна тема обсъждане на законопроекта за поземлените отношения, за да излезем със становище по него“, обясни Йорданова, по време на работната група за новата ОСП, която се проведе в София и добави:
 
„Свикването на подобни форуми е важно, защото ние сме партньор във формирането на държавната позиция относно бъдещето на сектора. Затова и от МЗХГ ни обещаха, че ще участваме в дискусиите и ще ни уведомяват какво се случва. Нашата роля е да дадем мнение кое би било приложимо, добре за държавата и бранша и съответно кое би било практически затормозяващо“, каза Йорданова.
По думите й темата за новия закон за земята е от особено значение.
 
„Въпросите, които си задаваме преди да изкажем позиция са много - това практически ще работи ли? Ще бъде ли добре за земеделците? Ще избегнем ли ситуациите с многобройните промени в ЗСПЗЗ и това ще даде ли спокойствие за собственици и ползватели? 
От една страна имаме адмирации за някои неща в законопроекта, но имаме и забележки, има пропуски и грешки също така в него. Имаме предложения за по-добро приложение на закона, както и за по-детайлни процедури, но и за по-опростени процедури. Материята е много сложна. Предстои дълъг дебат, защото сроковете са изключително кратки и трябва много отговорно да се работи, за да не стане след приемането на закона – закон за промяна на закона“, категорична е Мариела Йорданова.