Министерство на земеделието, храните и горите организира открити дискусии по законопроект с работно заглавие „Закон за поземлените отношения и опазване на земеделските земи“, съобщиха от ведомството. 
 
 
Срещите са част от текущото обществено обсъждане на проекта. Министерството на земеделието кани граждани и организации на 14 септември 2018 г. от 10:00 часа в залата на община Велико Търново и на 20 септември 2018 г. от 10:00 часа в залата на община Стара Загора.
 
С проекта се създава организирана и последователна цялостна уредба на поземлените отношения, която да преодолее недостатъците на настоящата регламентация в отделни и различни по степен нормативни актове, да премахне противоречията между тях, да даде цялостна, достатъчна и оптимална регулация, съобразена с актуалните обществени отношения в страната“, пише в мотивите на документа. 
 
Проектът е обявен в сайта на министерския съвет, портал за обществени консултации на 27 август 2018г., а консултациите приключват на 26 септември 2018 г.