В началото на миналата седмица от Министерството на земеделието и храните (МЗХ) обявиха официално, че е избран нов шеф на ДФ „Земеделие”. Това е бившият банкер Георги Желев. По информация на временно изпълняващата длъжността изпълнителен директор на ДФ "Земеделие" Ализан Яхова обаче „Желев не е назначен още”. Според информация в медиите земеделският министър Валери Цветанов не е позволил кандидатурата на Желев да бъде гласувана от управителния съвет на ДФ "Земеделие",  както е според Закона за подпомагане на земеделските производители. Според Цветанов това не е било необходимо, защото банкерът е получил най-много гласове още при предходното заседание, когато се явиха седем претенденти. В момента назначението на Желев чака одобрението на премиера Сергей Станишев.

 

Оказва се, че програма САПАРД все още няма ръководител. Междувременно плащанията остават замразени и няма признаци, че скоро ще бъдат отпуснати пари.

 


Над 500 проекта за общо 230 млн. лв. трябва да бъдат субсидирани по САПАРД. Всяко забавяне обаче се отразява на обикновения данъкоплатец, тъй като според споразумението между България и ЕС при забавяне на плащанията към бенефициентите от страна на агенция САПАРД с над три месеца съфинансирането от ЕС се намалява и доплащанията ще останат за сметка на държавния бюджет.

При положение, че забавянето е над пет месеца след този тримесечен срок, разходите по сключения договор остават 100% за националния бюджет. Според източници, близки до ДФ „Земеделие”, поне половината от проектите са със забавяне от над 3 месеца, а останалата половина има закъснение, по-голямо от 5 месеца. Освен това срокът на действие на програма САПАРД изтича в края на годината и след това няма да могат да се правят плащания дори и от националния бюджет.

ДФ "Земеделие" разполага с 350 млн. лв. преходен остатък от миналата година на депозит в БНБ, с които може да възобнови плащанията по безпроблемните проекти, но това решение трябва да бъде взето от Ализан Яхова.


Какъв е изходът за стопаните, чакащи финансиране по САПАРД? По-скоро песимистичен, тъй като в момента те реализират проектите си с банкови кредити. Много фермери са ипотекирали жилища и друго имущество, за да им бъдат отпуснати необходимите средства. Сега никой от производителите не е сигурен в бъдещето на бизнеса си. Много фермери са обречени на фалит.