Експерти от Националната агенция по приходите (НАП) - Велико Търново ще разясняват новия механизъм за начисляване на ДДС при търговията със зърно, съобщиха от областната служба на агенцията.

 

Работният форум ще се проведе днес, сряда (15 януари) от 15,00 часа в Гербовата зала на Областната администрация - В.Търново. „Искаме да запознаем хората с новостите. Това са най-вече изменението на ДДС за зърнопроизводителите и новият специален режим на касовото плащане”, обясни Стефан Михайлов - директор на Териториалната дирекция на НАП.

 

Друга от обсъжданите теми ще бъде за въвеждането на нови дневници по ДДС, които влизат в сила от 1 февруари и старите бланки няма да важат. Това налага промяна в софтуерните продукти, която трябва фирмите своевременно да направят.

[news]


Фирмите, подали данъчни декларации онлайн, получават 1% отстъпка, но не повече от 1000 лв. Облекчения върху размера на дължимия данък съгласно закона могат да получат лица с намалена с 50 или над 50% работоспособност, хората, които правят лични вноски за доброволно осигуряване или застраховане, купуващите си стаж за пенсиониране, направилите дарения и млади семейства, закупили жилище с ипотечен кредит.Декларациите се подават на място в офисите на НАП, с обратна разписка по пощата или лицензирани оператори, по електронен път и с баркод. Декларациите с баркод се попълват онлайн, след което се разпечатват, подписват и внасят в данъчното лично или изпращат по пощата. Улеснението при тях е, че се избягват аритметическите грешки, тъй като системата смята, не е необходим електронен подпис, а чрез баркода бързо се проверяват след това от служителите на НАП.


 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!