След повече от три години усилена работа реформирането на Общата селскостопанска политика (ОСП) стигна финалната права. Оттук насетне тежката работа, отговорността и решенията са вече в ръцете на страните членки. 

Стратегическият ни план няма да се входира до Нова година

Всичко започна на 1 юни 2018 г., когато Европейската комисия (ЕК) представи три законодателни предложения, които да определят насоката за развитие на селското стопанство за следващия програмен период.

През октомври 2020 г. Съветът на ЕС и Европейският парламент (ЕП) приеха своите преговорни позиции, като поставиха началото на деветмесечни преговори. Политическото споразумение бе постигнато през юни тази година, а регламентите бяха официално гласувани на 2 декември 2021 г.

Въпреки че България форсира работата върху Стратегическия си план през второто полугодие, вече се разбра, че ще хванем последния влак и ще го предадем с месец закъснение. Дано това не се отрази на 6-месечния срок, в който Комисията да го оцени и одобри, за да може новите правила за фермерите да започнат да действат от 2023 г. Хубави или лоши – поне ще се знае какви са.

Успоредно в Брюксел започна работа по така наречените делегирани регламенти, които трябва да дадат подробностите по прилагането на новата ОСП. Започва и сериозна подготовка на администрацията за новия начин на докладване на изпълнението, което ще бъде всяка година. 

На всички предстои много допълнителна работа, но е зададена посоката, в която да се върви. С бюджет от 336 млрд. евро, което е една трета от общия бюджет на ЕС, ще се подпомагат 7 милиона бенефициенти. Една четвърт от директните плащания ще бъдат заделени за екологични практики. Нещо повече, това е първата ОСП, която включва социално измерение.

А какво означава всичко това за българските фермери, попитахме Светлана Боянова, председател на Института за агростратегии и иновации и участник в Тематичната работна група за изготвяне на Стратегическия план. Вижте повече във ВИДЕОТО.
 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg