Още с началото си 2019 г. донесе на фермерите три нови нотифицирани държавни помощи. По още една процедурата вече е задействана и очаква своето одобрение от Европейската комисия ( ЕК). Идеята и за четирите нови помощи дойде от бранша и неговите нужди. 
 
 

Нови държавни помощи в сектор „Плодове и зеленчуци“

За сектор „Плодове и зеленчуци“ ще бъдат отпуснати средства с цел подпомагане при въвеждане на  стандарта за добри земеделски практики GLOBALG.A.P. Той е един от най-разпознаваемите в цял свят. 
 
Сертификацията на един продукт е около 600-800 евро. Новата държавна помощ ще помага на производителите да се справят с разходите по серификацията.  
 
До 31 август се приемат заявления за сертифициране на стопанствата. Държавната помощ в размер на 100 000 лв. Финансовите средства ще бъдат използвани за подпомагане на малки и средни предприятия – земеделски стопани, признати групи или организации на производители в сектор „Плодове и зеленчуци“. 
 
Помощта се предоставя за максимален период от пет години и е ограничена до 1 200  лв. с включено ДДС, на бенефициер годишно и до 5 000 лв., с включено ДДС на група или организация годишно. Данъкът върху добавената стойност (ДДС) не е допустим за подпомагане, освен в случаите, когато не подлежи на възстановяване съгласно законодателството в областта на ДДС.
 
Производителите на селскостопанска продукция ще получават средствата на годишна база, kато задължително условие за отпускане на субсидията, е получаването на валиден сертификат за съответствие със стандарта.
 
Наскоро ЕК одобри и държавна помощ за техника за охлаждане и съхранение на земеделска продукция. Помощта е насочена за покриване на част от разходите за реализация на инвестиции в машини, оборудване и линии за подготовка, охлаждане и съхранение на първична земеделска продукция. 
 
Предвижда се чрез подпомагането да се покрият до 50% от разходите за купуване на такава техника от страна на земеделските производители, но не повече от 120 000 лева. 
 
 

Нови държавни помощи в сектор „Животновъдство“

Фермерите могат да кандидатстват за държавна помощ „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко”. Схемата беше нотифицирана пред ЕК в края на миналата година, като общият бюджет на помощта, която ще се прилага до 31 декември 2020 г., е в размер на 1,5 млн. лв.
 
По схемата ще се възстановяват до 50% от извършените разходи за изграждане на мини мандри, като максималният размер на помощта е до 60 000 лв. За отделните видове инвестиции са определени размери на максимално допустимите разходи, съгласно утвърдените указания от министъра на земеделието, храните и горите.
 
Когато кандидатите поемат ангажимент да извършат строително-монтажни дейности, крайният срок за реализация на инвестицията е до 18 месеца от датата на сключване на договора. Ако такива не са заложени, срокът за изпълнение на инвестицията е до 9 месеца от датата на подписване на контракта.
 
Очаква се в скоро време да бъде и нотифицирана помощта за малки кланични пунктове, съобщиха преди дни от ресорното ведомство.
 
Целта на тази помощ ще бъде да се подпомогнат малки и средни фермери и организации на производителите да преработват и реализират сами продукцията си. 
 
„Кланицата ще бъде по-скъпа от мини мандрата и не всеки има икономически смисъл да я прави, затова е по-добре най-вече тази помощ да отива за организации на производители. Това бяха и разговорите ни в Съвета по животновъдство“, посочи преди време министър Румен Порожанов.
 
Идеята е държавата да поеме до 50% от инвестицията. Предвиден е и таван, който обаче все още не е уточнен.