Разрешаването на колизията кой от представените два или повече договора за ползване на един и същ имот е действителен за съответната стопанска година, както и кое от представените от съсобствениците правни основания е с приоритет, е извън компетенциите на общинската служба по земеделие, областната дирекция „Земеделие” и министъра на земеделието”, гласи текст в Указания по прилагането на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) на агроминистъра в оставка Иван Иванов.

Гласувайте: Доволни ли сте от работата на министър Иван Иванов и екипа му?

Тази заповед внесе смут сред земеделците и в ресорната парламентарна комисия в Народното събрание. В нея се уточнява, че ако страните по сключените договори не разрешат спора помежду си, то следва да се обърнат към компетентния съд.

Спрямо чл. 37б ал.6 от ЗСПЗЗ когато за един и същ имот са представени за регистриране повече от един договор за наем или за аренда на земеделска земя, в общинската служба по земеделие се регистрира договорът, който е вписан с най-ранна дата в службата по вписванията. Според председателя на парламентарната комисия Пламен Абровски със своето указание земеделският министър извършва дерогация на закона. От своя страна министърът не се съгласи с това твърдение.

Общинските служби по земеделие не са компетентният орган, който може да определи кой договор е с предимство. Рано или късно това нещо трябва да бъде уреголирано в нормативната уредба по какъв начин да става, защото общинските служби по земеделие нито имат възможностите, нито имат компетенциите да бъдат арбитри”, заяви Иванов.

Спрямо неговите Указания ако при регистрирането на представените договори между собственици и ползватели общинската земеделска служба установи повече от едно правно основание за ползване на един и същ имот, за който е посочено в декларациите или заявлението, че ще се обработва в реални граници, то службата следва да уведоми съответните лица за спора. Ако те не го решат помежду си, отиват в съда.

По-рано през годината Земеделското министерство се опита да прокара законопроект, който да отмени ал. 6 от член 37б, но срещна сериозен браншови отпор и финално не беше одобрен. Излиза обаче, че това на практика се случва чрез Указанията на министъра. „В конкретния случаи вие указвате на службите по земеделие как да тълкуват закона”, бе категоричен Пламен Абровски. Критики отправи и депутатът от „Продължаваме промянта” Мартин Шишев

„Това нещо вкарва всичко в хаос. Ще се задръстят съдилищата и няма да могат да се изпълнят в срок споразуменията. Сега с ал.6 всичко е решено, като има много съвпадения този имот или отпада или тези хора не участват”, коментира той и призова Иванов да не променя по този начин действащия закон. Засега обаче Заповедта с указанията на агроминистъра продължава да действа и е качена на сайта на Земеделското министерство. Може да я видите тук.