Четири нови сорта пшеница, ечемик и тритикале, селекция на Добруджанския земеделски институт (ДЗИ), влизат от тази година за сортоизпитване в ИАСАС, съобщи за Фермер.БГ доц. д-р Иван Киряков, директор на ДЗИ – Генерал Тошево. „През миналата година имаме финализирани разработки на нови сортове, които предложихме на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС).

 

Имаме един нов сорт тритикале, два сорта ечемик и един сорт твърда пшеница. Тези четири сорта от 2014 г. започват първата си година на сортоизпитване от ИАСАС“, заяви доц. Киряков. Той уточни, че изпитването на новите сортове е разписано за две години, след което ще бъдат обобщени резултатите от предложените нови сортове. Новите сортове се различават се от вече утвърдената селекция на института по своята студо- и сухоустойчивост.

 

„Липсата на финансов ресурс през последните години ни принуждава да работим повече на полето, отколкото в лабораторни условия. Това означава, че на практика нашите селекционери са непрекъснато на полето. Като се има предвид, че създаването на един сорт отнема минимум 10 години, то при работа основно на полето отчитаме реално всички промени в климата.

 

Затова смея да твърдя, че сортовете, създадени в ДЗИ – Генерал Тошево, адекватно отговорят на сегашните климатични условия – както по отношение на засушаването, така и по отношение на студоустойчивост в сурови зими“, коментира доц. Киряков. По думите му, селекционната дейност на института по отношение на зърнено-житните култури ще продължи в посока на по-добрата студоустойчивост на новосъздадените сортове.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!