В Деня на отворените врати учените от ИЛВ Плевен  представиха новоселектирани сортове грозде  – „Миро”, „Вит”, „Найден” и една клонова селекция „Мискет отонел 7-46”. Това са най-новите сортове, които предстоят да бъдат одобрени от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол. „Миро”, „Вит” и „Найден” са десертни сортове, а „Мискет отонел 7-46” е винен сорт. 
 
Заместник-председателят на Селскостопанска академия проф. Христо Даскалов посочи, че научните продукти трябва да стигнат до бизнеса за да бъдат внедрени. „Учените трябва да предложим на българския бизнес нашите сортове и да го убедим, че те са добри и си струва да бъдат използвани“.
 
Директорът на Института проф. Иван Пачев изтъкна, че интересът към десертните сортове е традиционно голям. „Проблемът е, че площите с насажденията са малко. При нас стопанисваната земя е около 1500 дка. Малка площ е заета от различните сортове грозде, тъй като при нас се води селекцията и от тук започва разпространението”. „От популярния сорт „Каберне” имаме около 70 дка, другите сортове заемат малки площи”, заяви проф. Пачев. Според директора на Института трябва да има по-добра реклама. „България е била известна с местните сортове, които са създадени тук и ние трябва да ги развиваме и отглеждаме”, уверен е проф. Пачев.     
 
Посетителите имаха възможност да опитат грозде от над 46 сорта, което се превърна в празник за очите и вкусовите рецептори на присъстващите на събитието. Дегустирани бяха и превъзходни вина от сортове на ИЛВ Плевен, които са  произведени миналата година.
 
По време на събитието бяха представени доклади по въпроси свързани с лозарството и винарството. Доц. д-р Мирослав Иванов от ИЛВ- Плевен представи доклад на тема: „Новоселекционирани сортове за десертно и винено грозде“. Гл. ас. д-р Николай Генов изнесе доклад за „Икономически важните болести и неприятели по лозата в България“.   Състоя се и дискусия по въпросите за винарството.
 
На събитието присъства заместник-председателят на Селскостопанска академия проф. Христо Даскалов, гости от Института по лозарство и винарство в гр. Текирдаг, Р. Турция, директори на научни звена към ССА, общински съветници от Плевен, учени, производители на грозде и вино, фирма, предлагаща новаторска технология при отглеждането на лозите, фирма предлагаща препрати за растителна защита и любители на лозарството и винарството.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!