Разработените от ДФ „Земеделие” (ДФЗ) нови слоеве са залегнали в Географската информационна система (ГИС) на ИСАК.

Най-накрая: Вече има договор за ГИС

По този се въвеждат автоматични проверки, които ще посочват кои площи не подлежат на подпомагане, уточни Янислав Янчев от Дирекция „Директни плащания” към фонда на среща със земеделски стопани в Златни пясъци.

Идеята е във всички случаи, в които правното основание на кандидата се разминава със заявените парцели или блокове на земеделски стопанства, да излиза предупреждение, за да са информирани кандидатите къде са им разминаванията и в кои парцели. Последната година след анализ на Министерството и ДФЗ близо хиляда кандидата без правни основания бяха с орязани подпомагания, специално за плащанията по СЕПП и по НР.

Нов слой в ИСАК „Споразумения“

За първа година този слой трябва да се вижда по начина, по който споразуменията са сключени между самите стопани и одобрени в съответствие със законовата уредба. 

Нов слой „Опожарени площи”

Янислав Янчев: "Миналата година бяха извършени над 200 проверки. Сега заради сушата опожаряванията продължават. В Наредбата ясно е казано: всичко, което е опожарено до 9 юни, ще се появи в ИСАК, когато чертаете. И ще получите предупреждение, че тази площ не подлежи на подпомагане в рамките на Кампания 2020. Това е много важно, защото, ако заявите площ в този слой, това води автоматично до санкции." 

Нов слой „Разорани площи“

Това е особено важно за разораните площи в защитени зони в „Натура” и за стопаните, които имат постоянно затревени площи. 

Когато ДФЗ констатира разораване, освен че санкционира кандидата по зелените директни плащания и по „Натура”, следва да извърши проверка след 15 май на следващата година. Поради голямата динамика обаче, свързана със земеползването, не всеки път даденият стопанин е ползвател през следващата стопанска година. Ето защо това също ще бъде нов слой в ИСАК, към който ще има автоматична проверка и ще излиза съобщение.

Регламентът е категоричен – кандидатът трябва да възстанови разораната площ. 

Янислав Янчев: "Ние изпращаме данните за разораването както в МЗХГ, така и в МОСВ. Оттам издават актове за установяване на административно нарушение. Получава се двойно санкциониране."

Въведен е нов подход по отношение на двойно декларираните площи. Стопаните няма да се викат отново в дирекциите, няма да се събират за пореден път документи, а се стъпва на регистрираните за кампания 2019 правни основания. На тази база се решават случаите за заявени от повече от един кандидат площи. 

Новата процедура за уведомителните писма изисква регистрация. „Комуникацията по мейл е важна, така че всички фермери трябва да актуализират личните си данни отново, защото това е начинът за връзка със земеделските стопани оттук нататък - по-лесен и по-бърз”, подчерта още Янислав Янчев.