Необходимо е изготвяне на национална стратегия за развитие на земеделието в условията на Общата селскостопанска политика (ОСП), категорични са членовете на Областния съюз на земеделските кооперации в Силистра. В нея трябва да залегнат най-спешните проблеми в българското селско стопанство, уточни Кирил Боянов, председател на браншовата структура край Дунава.

Фермери: Вместо да се правят кооперативи - обединяване около голям производител

Той изтъкна, че вече повече от година се работи за нов Закон за кооперирането, който да отговаря на съвременните поземлени отношения. По този начин ще се сформират кооперативи на собствениците на земя и кооперативи на фермери. 


С новия Закон за кооперирането трябва да се даде право на наемателите, било то земеделски кооперации или фермерски кооперативи, да изграждат комасирани поливни площи и трайни насаждения чрез промяна в начина на трайно ползване чрез т.н. договор за управление, посочва още Кирил Боянов. По думите му разумното и ефективно използване на водните ресурси чрез изграждане на хидромелиоративна структура е важна предпоставка за устойчиво, конкурентно и екологично земеделие. 


„В момента е нарушено равновесието между растениевъдство и животновъдство. Сеят се ограничен брой култури – 4 или 5, с които се прави сеитбооборот. Необходима е нова категоризация на земеделските земи”, категоричен е още Боянов.

Той посочва, че това е нужно заради намаляващото почвено плодородие, ветровата ерозия, употребата на минерални торове и продукти за растителна защита. 

С 30 % по-слаба реколта от орехи през 2019 г.


„Нужно е въвеждането на поземлен данък”, изтъква още Кирил Боянов. „Не може да притежаваш 100 хил.дка земя и да не плащаш данък, а селянинът в урбанизираната територия, обработващ 500 кв.м. градина, да плаща такъв. Само обработваемата земя в България е 37 млн.дка без горите и това би било приход за бюджета на България”, посочва още браншовикът.

Той уточнява обаче, че при въвеждане на поземлен данък една част от него трябва да остава за населеното място, където е земята, а не всичкият да отива като приход в националния бюджет. 


От Областния съюз на земеделските кооперации посочват още, че е необходимо изграждането на градозащитна система, в която да участват земеделски производители, застрахователи и кметове на урбанизираните територии.


31 са земеделските кооперации, които членуват в браншовата структура край Дунава. В тях се обработват общо 370 000 дка земя. Тя представлява една четвърт от общата обработваема площ в Силистренска област, която възлиза на 1 млн.723 хил. дка.