18 нови продукта за растителна защита одобри на извънредно заседание Съветът по продукти за растителна защита през декември, съобщават от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Заради риска от поява и разпространение на обикновената полевка и увеличения инфекциозен фон от различни гъбни болести по растенията в следствие на неблагоприятните климатични условия през 2014 г., по враме на заседанието бяха одобрени 9 фунгицида за борба срещу болестите, 4 инсектицида за борба срещу неприятели и 5 хербицида за третиране на плевели.
 
Обсъдена е и възможността за повторно одобрение на продукт за борба срещу обикновената полевка. Съвета достигна до заключението, че на този етап повторно одобрение на продукт за растителна защита срещу обикновената полевка не е необходим, тъй като в момента на пазара има одобрен родентицид по процедурата за ограничена и контролирана употреба.  В дневния ред на съвета през януари 2015 ще бъдат включени нови продукти срещу обикновената полевка, съобщават от БАБХ. 

За Фермер.БГ от БАБХ посочиха кои са новите продукти за растителна защита:
 
Дифо 25%ЕК с активно вещество дифеноконазол, функция на продукта: фунгицид, заявен от фирма „Шарда Европа б.в.б.а.”, Белгия;

Зантара 216 ЕК (допълнителни употреби) с активно вещество тебуконазол и биксафен, функция на продукта: фунгицид, заявен от фирма „Байер България” ЕООД;
 
Зуум 11 СК с активно вещество етоксазол, функция на продукта: акарицид, заявенот фирма Сумитомо Кемикъл Агро Юръп, S.A.S.
 
Ортива ТОП СК с активни вещества азоксистробин и дифеноконазол, функция на продукта: фунгицид, заявен от фирма Синджента България ЕООД;
 
Фолоу 80 ВГ с активното вещество фолпет, функция на продукта: фунгицид, заявен от фирма Шарда Юръп .b.v.b.a., Белгия.
 
Трика Експерт с активно вещество ламбда-цихалотрин, функция на продукта: инсектицид, заявен от фирма Оксон Италия СпА;
 
Естрела с активно вещество ламбда-цихалотрин, функция на продукта: инсектицид, заявен от фирма „Шарда Европа б.в.б.а.”, Белгия;
 
Електрон с активно вещество метазахлор и квинмерак, функция на продукта: хербицид, заявен от фирма „Адама Груп”, Холандия;
 
Ерколе ГР с активно вещество ламбда-цихалотрин, функция на продукта: инсектицид, заявен от фирма Оксон Италия СпА;
 
Талендо Екстра с активно вещество: тетраконазол и прокиназид, функция на продукта: фунгицид, заявен от фирма „ДюПон България” ЕООД;
 
Белведере с активно вещество: десмедифам, фенмедифам, функция на продукта: хербицид, заявен от фирма „Адама Агрикалчър”, Германия;
 
Белведере Форте с активно вещество: етофумезат, десмедифам, фенмедифам, функция на продукта: хербицид, заявен от фирма „Адама Агрикалчър”, Германия;
 
Акцент 75ВГ с активно вещество: никосулфурон, функция на продукта: хербицид, заявен от фирма „ДюПон България” ЕООД.
 
Гардоприм Плюс Голд/Силба СК с активно вещество: s-метолахлор, тербутилазин, функция на продукта: хербицид, заявен от фирма „Синджента България” ЕООД.
 
Домарк 10ЕК с активно вещество: теткаконазол, функция на продукта: фунгицид, заявен от фирма „Кемтура Агро Сълюшънс”.
 
Аканто плюс с активно вещество: пикоксистробин, ципроконазол, функция на продукта: фунгицид, заявен от фирма ДюПон България ЕООД.
 
Сфера Макс с активно вещество: трифлоксистробин, ципроконазол, функция на продукта: функция, заявен от фирма Байер България ЕООД 
 
Прекратява се използването на следните препарати за растителна защита:
 
Антракол 70ВГ с активно вещество: пропинеб, функция на продукта: фунгицид, заявен от фирма „Байер България” ЕООД.
Екип СК с активно вещество: форамсулфурон, функция на продукта: хербицид, заявен от фирма „Байер България” ЕООД.
 
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!