Накратко:
•    Украинският износ по Дунав се разширява
•    Румънски фермери се готвят за протест 

Органите на Европейската комисия, заедно с Украйна, Република Молдова, Румъния и САЩ, откриха обновения граничен пункт между Украйна и Република Молдова в Рени, Украйна. 

Румънските фермери твърдят чрез своите професионални асоциации, че това ще доведе до много по-голям приток на украинско зърно, което ще се добавят към тези, идващи от Република Молдова, за които фермерите подозират, че първоначално също идват от Украйна, след което техният произход се променя. 

Повишеният транзит и внос ще окаже още по-голям натиск върху ниските цени на зърнените култури, произведени в Румъния в съответствие с условията, наложени от законодателството на ЕС, в сравнение с тези в Република Молдова и Украйна, които не са обект на тези разпоредби. 

Поради тези причини асоциациите на румънските фермери поискаха разумно ограничаване на вноса на пшеница, слънчоглед, пшенично брашно, сорго и други селскостопански и хранително-вкусови продукти. 

Европейската комисия подкрепи финансово работата на граничния контролно-пропускателен пункт Рени, за да позволи по-голяма ефективност на товарния трафик по границата, както и по-добра свързаност между Украйна, Република Молдова и Румъния. 

Съвместният контрол на границите между Украйна и Република Молдова ще ускори процеса на преминаване на границата и в двете посоки, което ще позволи на стоките, транспортирани по шосе, да достигнат по-бързо местоназначението си. 

Откриването се провежда в контекста на редовни дискусии между ЕС, Украйна, Република Молдова, Румъния и САЩ относно по-нататъшното подобряване на ефективността на Дунавския коридор за настоящи и бъдещи нужди. Комисарят по транспорта Адина Валеан заяви, че от създаването на коридорите за солидарност през май 2022 г., Дунавският коридор е отличен пример за тясно сътрудничество между Украйна, Република Молдова и Румъния. 

Повечето от стоките, напускащи и влизащи в Украйна, са използвали този коридор през последните две години, като логистичните разходи са сравними с тези за черноморския маршрут. „С нашата подкрепа подобреният граничен контролно-пропускателен пункт между Украйна и Молдова от Рени допълнително ще намали времето за чакане на границата и по този начин ще увеличи привлекателността на този маршрут“, каза Валеан. 

Към днешна дата пътищата за солидарност са позволили на Украйна да изнесе повече от 136 милиона тона стоки, включително зърно, руди и стомана, и да внесе повече от 52 милиона тона стоки, от които се нуждае. 

„Цената на солидарността“ включва около 50 милиарда евро приходи за икономиката на Украйна и са позволили вноса на стоки от ЕС на стойност 107 милиарда евро в Украйна.

Форумът на професионалните фермери и преработватели в Румъния (FAPPR), който обединява над 1200 фермери, които обработват 1,2 милиона хектара земеделска земя, призовава за засилен контрол на входните пунктове в страната в Източна Румъния. 

Според FAPPR, Европейският съюз се е превърнал в основна дестинация за стоки от украински произход и усилията на властите трябва да бъдат насочени към насърчаване на решения, които поддържат производствения капацитет на местните фермери и осигуряват справедливи условия на конкуренция по отношение на санитарните и фитосанитарните условия.

„Призоваваме за засилване на междуведомствената координация и официалния контрол върху спазването на стандартите за качество и производство на ЕС и премахване на вратичките в системата за наблюдение на стоковите потоци, които биха могли да позволят незаконното влизане на селскостопански стоки с произход извън ЕС“, предупреждават от социалната си страница FAPPR, която обяви протести в цялата страна, насрочени за 27 май.

👉 Вижте плейлист в YouTube с „Динамиката на зърнените борси“ на Боян Иванов, създадена специално за Agri.bg.