Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) обяви влошаване на епизоотичната обстановка в страната във връзка с установени нови случаи на птичи грип.
 
 
Със заповед на изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев от 17 април се забранява провеждането на пазари и изложби на птици в цялата страна. На всички собственици на животновъдни обекти е разпоредено да предприемат незабавни мерки за повишаване на биосигурността.
 
Изисква се стопаните да не допускат излизането на птиците извън помещенията за отглеждане, да не се допуска превишаване на капацитета на птицевъдния обект, съобразно квадратурата, а фуражът да се съхранява в закрити помещения. Не се допуска едновременно отглеждане на водоплаващи и други видове птици.
 
Три нови първични огнища на инфлуенца А - грип, са регистрирани през миналата седмица. Едното е в обект за отглеждане на патици, собственост на "Елит 2095" ЕООД в село Крумово, община Родопи, област Пловдив.
 
 
Инфекцията е поразила и яребици и кеклик в Държавното ловно стопанство "Чекерица" в землището на село Стряма, община Раковски, Пловдивска област.
 
Последното огнище на птичи грип е открито във ферма за патици-мюлари, собственост на Красимир Димитров, в село Малево, община Хасково.
 
За всеки от обектите е разпоредено принудително унищожаване по хуманен начин на заразените и на контактните птици.