Европейската комисия (ЕК) прие извънредни мерки за подпомагане на лозаро-винарския сектор, които включват увеличаване на подкрепата за инструментите за управление на риска, като застраховане на реколтата и взаимни фондове, а също и разширяване на мерките за гъвкавост, които вече са в сила до 15 октомври 2022 г., съобщиха от пресофиса на ЕК. 

Кризата с торовете

Що се отнася до сектор “Пловоде и зеленчуци”, предвидената подкрепа за организациите на производители, която се изчислява на базата на производствената стойност, ще бъде компенсирана, така че да бъде не по-ниска от 85% от миналогодишните нива. 

„От пролетните студове, наводнения до горещи вълни, екстремните метеорологични условия бяха сериозно предизвикателство за лозарски сектор, както и за производителите на плодове и зеленчуци тази година. Това се случва след сложна 2020 година поради кризата с COVID-19. Тези толкова необходими мерки за подкрепа ще облекчат производителите в ЕС през тези трудни времена, наред с вече предложените през 2020 г. и удължени през 2021 г. “, каза комисарят по земеделие Януш Войчеховски. 

Лозарските мерки включват: 
- Страните-членки могат да променят националните си програми за подкрепа на сектора по всяко време на годината. Това обичайно може да се прави два пъти годишно - до 1 март и до 30 юни всяка година.

- За промоционални и информационни дейности, преструктуриране и преобразуване на лозя, прибиране на реколтата и инвестиции, възможността за предоставяне на по -голяма вноска от бюджета на ЕС се удължава до 15 октомври 2022 г.

- Парите за застраховка на реколтата са увеличен от 70% на 80% до 15 октомври 2022 г.

- Подкрепата на ЕС за покриване на разходите за създаване на взаимни фондове се удвоява -  от: 10%, 8% и 4% през първата, втората и третата година от прилагането ѝ,  до 20%, 16% и 8%. Това обаче не се прилага у нас.

-Удължаване на гъвкавостта, предоставена за мерките по лозарската програма. Отново  до 15 октомври 2022 г.

Така по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ максималният размер на помощ ще бъде до 90% вместо 75 % от направените допустими разходи, а по мерки „Инвестиции“, „Популяризиране в трети държави“ и „Събиране на реколтата на зелено“ помощта ще бъде до 70%, вместо 50%. Мярка „Събиране на реколтата на зелено“ и през 2022 г. може да се прилага за част от стопанството, както и едни и същи площи да бъдат подпомагани в две
или повече последователни години.

Подкрепата организациите на производители от сектор за “Плодове и зеленчуци”, която се изчислява на базата на производствената стойност, ще бъде компенсирана, така че да бъде не по-ниска от 85% от миналогодишните нива, дори ако тази година те са по -ниски.
Първият пакет от мерки заради предизвикателствата от пандемията с Covid-19, беше приет през май 2020 г. те бяха допълнение с втори пакет от мерки за лозарски сектор през юли 2020.