Работна група от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува одобрените на този етап идеи за промени в Закона за животновъдството. Те се отнасят главно до организацията на развъдната дейност.
 
 
Екипът на министерството приема предложението на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА), като членове на Националния съвет по животновъдство да участват национално представени животновъдни организации.
 
Друга идея на НОКА, одобрена от работната група, е включването на млади учени в Националния съвет по генетични ресурси, заедно с представители на развъдните организации и служители на МЗХГ. 
 
Одобрение получава и идеята в регистъра, поддържан от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ), да се включват данни за произхода на мъжките разплодни животни от автохтонните породи, чрез ДНК анализ.
 
Предложението е на Националния съюз на говедовъдите в България. Оттам препоръчват също законът да предвиди за регистъра на мъжките разплодни животни и за регистъра на развъдните стада от националния генофонд, че тяхната база „ежегодно се актуализира по предложение на развъдните организации и се одобрява със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството“. Тази идея също е одобрена от работната група.
 
От Съюза коментират, че регистърът за мъжките разплодни животни е от голямо значение за говедовъдите. „Досега, информация се търсеше в десетките каталози, които разпространяват фирмите за продажба на сперма и интернет страниците“, коментират от бранша. Препоръчват също в закона да се добави и „своевреманна актуализация на данните за разплодниците”, защото на всеки четири месеца тяхната оценка се променя и фермерите трябва своевременно да се информират за тези промени.
 
Експертите на министерството са одобрили по принцип и едно от предложенията на проф. Дойчо Димов от Аграрния университет в Пловдив. По негова идея в проектозакона за животновъдството ще бъде включено понятието „изявен животновъд“. Определението, което проф. Димов предлага, е „животновъд, собственик на животни от породата, за която се представя развъдната програма, доказал своята дейност по развъждане на породата в рамките на поне 10 години“.
 
Предстои проектозаконът да бъде внесен от министър Румен Порожанов за разглеждане в Министерския съвет.