Царевицата е от малкото основни земеделски култури, за които тази година се оказва изключително благоприятна.
 
 
Зърнопроизводителите успяха да постигнат 30% ръст на средния добив на царевица за зърно до 756 кг/декар, показват нови данни на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). Това доведе до увеличение на продукцията с15%, като въпреки малко по-бавния темп на прибиране на реколтата до края на септември са добити 1 639 960 тона.
 
Царевицата за зърно заема тази година общо 4 101 034 декара. Вече е прибрана реколтата от 2 170 388 декара или от 53% от площите за реколтиране. Засетите площи бяха с близо 2% по-малко от миналогодишните, но високият среден добив изцяло компенсира това намаление.  
 
Силажнатацаревица също оправда очакванията на стопаните. Нейната жътва почти приключи. От179 156 декара за реколтиранедо края на септември е прибрана продукцията от 164 080 декара, като са добити 394 234 тона силажна царевица – с близо 20% повече от миналата година. Средният добив при тази култура нараства с 11% до2 403 кг/декар.