Действащите ракетни площадки за борба с градушките ще се увеличат тази пролет с 63 обекта, като ще достигнат общо 262 броя.
 
 
През миналата година са извършени инвестиции за въвеждане в действие на две нови регионални дирекции на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“, които включват и два нови регионални командни пункта в село Тъжа, област Стара Загора, и в град Хасково. 
 
Земеделският министър Румен Порожанов съобщи това днес по време на парламентарния контрол. Те ще бъдат въведени в експлоатация през новия активен сезон по градозащита тази година, който се очаква да започне в края на април или началото на май – в зависимост от метеорологичната прогноза и развитието на земеделските култури.
 
Досега ИА „Борба с градушките“ предпазва площ от 17,2 млн. декара, от които обработваемите земи са 11,7 млн. декара, показват данни за миналата година. Новите 63 площадки са готови. В момента там се назначават служителите. Те се обучават и са осигурени със съответното оборудване и ракети.
 
„В страната площта на обработваемите земи е близо 38 млн. декара, което означава, че защитени от градушки са приблизително 30% от всички обработваеми земи. След въвеждането в експлоатация на новите 63 площадки защитаваната територия ще се увеличи с 4,8 млн. декара или от 17 млн. декара ще станат близо 22 млн. декара. От тях защитените обработваеми площи ще се увеличат с 2,2 млн. декара и ще достигнат близо 14 млн. декара, което е приблизително 35% от всички обработваеми площи“, обобщи министър Порожанов.
 
 
На територията на област Стара Загора са изградени 25 нови ракетни площадки, отбеляза той  в отговор на народния представител Радостин Танев. Досега площта на защитаваните от градушки земеделски земи в областта около 2,5 млн. декара, от които 1,1 млн. декара са обработваеми земи.
 
След като новите ракетни площадки започнат работа, общата площ на защитаваната от градушки територия в областта ще се увеличи приблизително с 2 млн. декара и над 90% от обработваемите земи там ще попаднат в обхвата на противоградовата защита. Незащитена ще остане единствено най-северната част на областта, която е в планински райони, с площ 650-700 хил. декара.
 
Досега всички дейности по защитата от градушки се финансират единствено от държавния бюджет. Тази седмица Министерският съвет одобри проект на нов закон, според който градозащитата трябва да обхване цялата обработваема площ. За целта ракетният способ ще бъде съчетан с използването на самолети.
 
Първоначално проектът предвиждаше финансирането да се разпредели между държавния бюджет, фермерите и застрахователите. В този случай земеделците трябваше да внасят по 0,50 лв. на декар за градозащита годишно. От сектора на застрахователите обаче отказаха да участват и вноската на земеделските производители, които имат обработваеми земи, е преизчислена на 0,75 лв. на декар.