Община Тервел ще промени предназначението на поземлени имоти, които са незаконно разорани общински пасища, предаде БТА.

Асоциации пак подхванаха темата за СПО

Очаква се в ход да влезе процедура за близо 142 000 квадратни метра поземлени имоти - публична общинска собственост, неправомерно ползвани от нарушители. Парцелите се намират в землищата на селата Божан, Главанци, Жегларци, Каблешково, Градница.

На заседание на Общинския съвет се очаква решение те да бъдат обработвани като ниви, за да се предотврати незаконното им използване за в бъдеще. 

"Общината вече е предприела административни мерки спрямо нарушителите, които са разорали общински пасища", посочват от кметската управа.

От Регионалната инспекция по околната среда и водите са информирали общината, че тези пасища не попадат в границите на защитени територии или зони. Поземлените имоти не са и в обхвата на т.нар. специализиран слой "Постоянно затревени площи", за които промяната може да се извърши само със заповед на земеделския министър.

С трайното ползване занапред на поземлените имоти като ниви общината ще има възможност да ги отдава под наем и да се осигурят приходи в общинския бюджет, посочва кметската управа в доклад до Общинския съвет.