Институтът за аграрна икономика (САРА) запазва текущите си прогнози за реколтираните площи с царевица, изчислявани на около 550 хил. ха. Валежните количества през критичния вегетационен месец (месец юли) възлизат на 23,9 л/м2, което е над 60% по-малко от средното за последните 50 години. 

Готови ли сте за проверки на пасищата?

Средните добиви се оценяват на около 5,8 т/ха, а общото производство да достигне 3,2 млн.т. По прогнози на JRC-Mars добивът ще е 6,45 т/ха, докато средните добиви за ЕС могат да доближат 7,90 т/ха.

САРА преповтаря оценките си за реколтираните площи слънчоглед за новата реколта от 790 хил. ха. Очакванията на САРА за реколтата 2021/22, е тя да варира между 1,75-1,80 млн.т, при среден добив от 2,25 т/ха. Прогнозният добив според JRC-Mars е 2,31 т/ха.

Прогнозата за изкупните цени за новата реколта при пролетниците - царевицата се очаква да стартира с цени от място (Централна България) с 340 лв./т, а при слънчогледа (Североизточна България) - 880 лв./т.

САРА увеличава предвижданията за производство на пшеница до 6,7 от 6,3 млн. т., като по данни на земеделското министерство са прибрани 7,16 млн. т. При ечемика се предвижда реколта до 650 хил. т (увеличение от 620 хил. т месец по-рано), а по настоящи отчети на МЗХГ прибраното количество е 699 хил. т. Максималното количество на добитата рапица се прогнозира на 400 хил. т, а текущите данни на МЗХГ са за прибрани количества от 376 хил. т.

Очаквания за развитието на производството и търговията със зърнени и маслодайни

FOB цените от Украйна към края на м.август се покачват чувствително на месечна база с около 16% при пшеницата и ечемика, докато при царевицата търпят несъществено намаление: хлебна пшеница - 294 долара/т, ечемик - 263 долара/т, фуражна пшеница - 281 долара/т. При царевицата FOB цената е 270 долара/т.

При слънчогледовото олио, FOB цените от Украйна на годишна база са с 60% нагоре до 1340 долара/т.
Неопределеността около окончателните данни за настоящата световна реколта и насочените финансови инвестиции към стоковите пазари движи цените нагори.

В тази връзка, Русия повишава експортните мита за пшеница до 31,7 долара/т, а на царевица до 49,6 долара/т до 31 август.
По прогнози на USDA световното производство на царевица през 2021/22 също се очаква да нарасне с 6% на годишна база, до 1186 млн.т., като основните ценообразуващи износителки (САЩ, Бразилия) се предвижда да имат много добри реколти.

Последните прогнози на USDA за добива на палмово масло през 2021 г., е за 76,5 млн.т, като цялата маслодайна група се очаква да нарасне до исторически рекорд, с изключение на рапичното масло.