Отдавна се говори, че Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2022 г. идва с нов модел на прилагане. В унисон с него се обсъжда и използването на система за мониторинг за целите на контрола, което обаче да бъде доброволно.

Брюксел ще ни следи изкъсо на всеки 2 години

Тези въпроси са част от Хоризонталния регламент относно финансирането, управлението и мониторинга на ОСП. Те бяха обсъдени на заседание на Специалния комитет по селско стопанство на 19 април в Брюксел.

Повечето държави членки са готови да приемат срок за съхранение на данните от 10 години и наличието на функционираща система за мониторинг на площта през 2024 г. 

Представено беше компромисно предложение системата да започне да функционира от 1 януари 2023 г., като обхваща избрани интервенции/мерки. А нейното пълно използване да стане от 1 януари 2024 г., уточняват от Министерството на земеделието в актуалния си бюлетин за ОСП.

Относно преговорите за новия програмен период все още не е постигнат напредък. Триалогът за обсъждане на Регламента за стратегическите планове на 16 април е завършил без резултат. Дискутирани са няколко основни теми – прилагане на таван на плащанията, намаление на плащанията и преразпределително плащане, както и условието за „активен фермер“. 
 

Следете темата и на cap4us.agri.bg