Подмярка 1.2 “Демонстрационни дейности и действия по осведомяване” стартира най-рано през месец март 2021 г. Това става ясно от проекта на Индикативната годишна работна програма на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за 2021 г. Документът ще бъде обсъден на заседанието на Комитета по наблюдение на ПРСР, планирано за днес. 

Агроиновации: 10 полета стават експеримент по консервационно земеделие

И по този прием обаче допустими за кандидатстване са единствено консултанти, научни институти, професионалните гиманции и опитни станции. В ОСП 2023-2027 г. обаче земеделците също ще бъдат допустими бенефициенти, научи Агри.БГ.

“Обикновено опитите и демонстрациите се извършват на наши полета. Досега обаче ние - земеделците, не бяхме допустими за участие по подмярка 1.2. По нея възможност за участие имаха консултанти, научни институти и опитни станции. В ОСП 2023-2027 г. земеделските производители са вече допустими по подмярката”, коментира пред Агри.БГ Костадин Костадинов - председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ).

По думите му в ОСП 2023-2027 г. земеделците са включени като допустими организатори на демонстрационни опити и семинарна част. 

Предвиденият бюджет по подмярка 1.2 за 2021 г. е в размер до 15 000 000 евро, като максималния интензитет на финансиране е 100%. По индикативни данни, приемът трябва да стартира в периода март-май 2021 г.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg