Членовете на земеделската комисия в Европейския парламент (ЕП) приеха днес първите два доклада за реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 година. Според експерти това е правилната посока, постигайки точния баланс между икономическите и екологичните цели на най-старата политика на Европа.
 
 

Първият от гласуваните и приети регламенти днес е относно стратегическите планове. Водещите решения са няколко.

 
Определени са параметрите за финансовото разпределение на Първи стълб. 60% отиват като основното подпомагане на плащанията, както и за преразпределително плащане. 20% са предвидени за зелените директни плащания, а 10+2% ще бъде обвързото с производство подпомагане, в допълнение към 3% за секторните схеми.
 
Относно Втори стълб на ОСП – 30% са заложени за екологични цели, както и още 30% за инструменти за инвестиции и управление на риска.
 
Предвиден е и таван на плащанията от 100 000 евро, освен ако държавите членки не въведат 10% преразпределително плащане. Предвидена е подкрепа за цифрово и прецизно земеделие, чрез въвеждане на инвестиционни стимули. 
 
Гласувано е и въвеждането на ограничение за прехвърляне на средства от Първи към Втори стълб и обратно – 15% от финансовите трансфери от Първи към Втори стълб и 5% от Втори към Първи стълб.
 

Вторият от гласуваните и приети регламенти е този за пазарните мерки.

 
Приети са възможности за създаване на работеща схема, с цел намаляване на емисиите през 2015-2016 г. Нейната цел е да се справи с млечната криза.
 
Предвидени са още подобрения в правилата за конкуренция, с цел по-нататъшно насърчаване на организациите на земеделските производители. А освен това и разширяване на инструментите за регулиране на лозаро-винарския сектор до 2050 г., както и промени в етикетирането на виното.
 
снимка: Фейсбук
 
Европейският комисар по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган също коментира гласуването.
 
„Добри новини! Комисията по земеделие на Европейския парламент даде силно одобрение на измененото предложение на Европейската комисия за бъдещето на ОСП, включително и за стратегическите планове.Поздравления за евродепутата Естер Еранс Гарсия, докладчик за стратегическите планове за ОСП, както и на колегите й за успеха. Това е гласуване в подкрепа на нашите земеделски производители и селскостопанската общност“, пише Хоган в социалните мрежи.
 
Предстои гласуването и на третия регламент, касаещ хоризонталната политика. Това ще се състои на 8 април. Според експерти този регламент е крайъгълен камък за реформа на ОСП. Хоризонталният регламент трябва да определи параметрите и да предостави финансов капацитет на ОСП да реагира ефективно в случай на криза.
 
Следете темата и на cap4us.fermer.bg