На базата на актуализирана методика за оценка на потенциала на почвите в комбинация с агроклиматичните условия ще бъде разписана нова агроекологична карта за страната, която ще дава достъпна информация на всички земеделски стопани за потенциала на районите в отглеждането на различни култури, информира за Агри.БГ проф. Виолета Божанова, председател на Селскостопанска академия. 

Методиката е специално създадена в Института по почвознание. Тя ще бъде актуализирана и съобразена с настоящите изисквания на стопаните. Тя ще позволи по специална скала да се оценява почвения потенциал на различните райони у нас за отглеждане на съответните култури. 

“На тази база ще могат да се вземат информирани решения от страна и на администраторите, и на земеделските стопани, в кой район какво се препоръчва, но не само като култури, но и като сортове.

Защото един от проблемите от предишните програмни периоди бе, например, да се създават нови лозови насаждения с неподходящи вносни сортове, да се продава посадъчен материал, който не е съобразен с конкретните почвено-климатични условия. И тъй като мерките не са изисквали плододаване, голяма част от тези насаждения никога не са се превърнали в плододаващи”, каза още проф. Божанова. 


Институтът по почвознание има готовност да изготви агроклиматична карта на страната, която да показва пригодността на отделните райони за отглеждане на различни земеделски култури, бе обявено от директорът на института проф. Ирена Атанасова по време на първото заседание на Консултативния съвет по планинско и полупланинско земеделие.