Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) обяви проект за промени в Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти, като допълнителна защита срещу имитиращите храни.
 
 
Имитиращите продукти, които съдържат и мляко, ще може да се предлагат единствено, ако са предварително опаковани и са на отделни щандове от тези, на които се предлагат млечните продукти. Отделните щандове или обособените за целта места трябва да са ясно обозначени с надписа „Имитиращи продукти“, предвижда проектът.
 
„С промяната на наредбата изрично ще се забрани употребата на думата "млечен" или нейни производни в наименованието на имитиращите продукти, както и посочените в Приложението към наредбата наименования, използвани за означаване на различните видове млечни продукти“, обясни министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов в проект на доклад до Министерския съвет.
 
България има право да въведе допълнителната защита по силата на два европейски регламента - Регламент № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и Регламент 1169/2011 за обективно информиране и осигуряване на високо равнище на защита на потребителите във връзка с информацията за храните.
 
Едно от изискванията е в списъка на съставките на етикета ясно да се обозначават компонентите или съставките, които са използвани като частични или пълни заместители. В случай, че обичайна съставка е заменена с друг компонент, върху етикета в непосредствена близост трябва да е посочен заместителят. При това шрифтът трябва да бъде поне 75% от височината на буквата „х“ за наименованието на продукта.
 
Наредбата включва изискване за посочване на количеството на съставките или категорията на съставките като сурово мляко, мазнини и протеини от немлечен произход, използвани в производството на имитиращия продукт.
 
 
„Причината е, че същите са съществени до степен, която характеризира храната и я отличава от продукти, с които може да бъде объркана поради своето наименование или външен вид“, обяснява министър Порожанов.
 
Той припомня, че Регламент № 1308/2013 определя „млечните продукти“ като продукти, получени изключително от мляко, с разбирането, че могат да се добавят вещества, необходими за тяхното производство, при условие че тези вещества не се използват за замяна, цялостна или частична, на която и да е млечна съставка. 
 
„С оглед на това, имитиращите продукти, съдържащи в състава си мляко, не са млечни продукти (тъй като в състава им има добавена немлечна съставка) и не могат да бъдат етикетирани и предлагани на пазара като такива“, отбелязва министърът. 
 
Европейската комисия е информирана за подготвените промени в наредбата през юли 2016 г. „От страна на ЕК и държавите членки няма изразени отрицателни становища и възражения по проекта на нормативния акт“, допълва Порожанов. Проектът за промени е публикуван за обществено обсъждане на сайта на МЗХГ, като становища по него се приемат в едномесечен срок - до 14 юни.