Банка ДСК предлага нова услуга „Разплащане на ренти към множество арендодатели“. Тя е специално разработена за нейните клиенти, които развиват аргобизнес – земеделски производители и кооперации, които арендуват земеделска земя. 

Сайт съветва агробизнеса

Възможността за разплащане на ренти към множество арендодатели чрез Банка ДСК улеснява както арендатори, така и арендодатели. Благодарение на услугата се спестяват средства на арендаторите от такси за теглене в брой и разплащане. 

Спестява се и време, тъй като производителите не са ангажирани с администрирането на целия процес по разплащане. Арендодателите, от своя страна, пък могат да ползват средствата си веднага в брой или по банкова сметка.

Новата услуга на ДСК освобождава време на производителите да управляват бизнеса си.

Услугата „Разплащане на ренти към множество арендодатели“ се договаря индивидуално и лесно – само с няколко стъпки. Арендаторът сключва договор за извършване на услуга с Банка ДСК, предоставя списък с арендодателите и сумите, които следва да получат, и захранва сметката за изплащане на ренти. 

Собствениците на земеделска земя получават своите плащания само срещу предоставяне на документ за самоличност във всеки офис на финансовата институция. Ангажимент на банката е да изпрати на арендаторите списък с лицата с изплатените ренти в определения срок.

Повече информация за услугата може да намерите и на специализирания сайт ДСК Агро.