Таксата за предоставяне на стикер, удостоверяващ обезопасеността от пожари на земеделската техника, се отменя, реши на редовното си заседание Министерският съвет, съобщава Правителствената информационна служба.
 
С изменение в Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на МВР по 3акона за държавните такси, два от текстовете бяха приведени в съответствие с промените в действащото законодателство. Те са съобразени с приетия нов Закон за МВР и подзаконовата нормативна уредба, в частност две наредби за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол и за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.
 
За извършената от органите за пожарна безопасност и защита на населението административна услуга (издаване на становище за допускане/недопускане на земеделската техника до участие в жътвена кампания) е калкулирана нова държавна такса, която ще замени досега съществуващата такса по чл. 31, ал. 9 от Тарифа №4. Таксата е калкулирана при отчитане преките и непреки разходи по предоставянето на съответните административни услуги, съобразно Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите.
 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!