През последните години учените отделят много внимание на отглеждането на ягоди, опитвайки се да увеличат реколтата и качеството на продукцията, пише изданието hortidaily.com.

Плюсовете на отглеждането на ягоди в планината

В оранжерийното производство ягоди се отглеждат както на субстрати, така и на кокосови влакна, което позволява по-добре да се контролира нивото на реколтата, отчитайки температурата и влажността.

Кореновата система на насажденията е много чувствителна към излишъка на влага. Поради това, когато ягоди се отглеждат в торби със субстрат, много важно е да се избягва натрупването на вода.

На този фон изследователи предлагат нова система за оптимално отглеждане на ягоди. Те препоръчват използването на конструкция, която увеличава аерацията между субстрата и стойката, осигурявайки комфортна среда за кореновата система. Чрез подобряване на дренажа се понижава рискът от болести по корените.

Посочената система е снабдена с метален решетъчен канал, снабден с вътрешен бял полипропиленов канал с дебелина 0,7 мм. Последният е предназначен за събиране на влагата. В края му са поставени покривчета, за да се събира цялата влага и да се елиминира стичането на вода по пода на оранжерията.

Конструкцията разполага също така със специално издигнати опори, които осигуряват по-добра грижа за насажденията.

Системата позволява да се регулира наклонът.