Националният гаранционен фонд предлага нова гаранционна програма за собствен риск, по която търговските банки ще могат да финансират над 2 500 компании. Фондът ще издава гаранции включително и за заеми за сектор селско стопанство за финансиране на проекти по Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство. 
 
Гаранциите на НГФ покриват до 50% от стойността на кредитите и позволяват на търговските банки да отпускат финансиране при недостиг на обезпечения и при по-добри условия. Фондът  предоставя на банките определен ресурс за покриване на рисковете, а те от своя страна осигуряват нисколихвени заеми за земеделците. С помощта на гаранционната схема финансовите институции ще могат да осигурят 650 млн. лв. за нови кредити на българския бизнес в рамките на действието на програмата от година и половина, обяви днес изпълнителният директор на фонда Самуил Шидеров. 
 
На въпрос на Фермер.БГ има ли разлика в условията, при които се отпускат гарантираните заеми, в зависимост от това коя от банките партньори на Гаранционния фонд ги дава, Шидеров обясни, че има разлика: „НГФ покрива до 50% от стойсността на проекта, а самите условия за кредит, лихвен процент и т.н. се определят от самата банка. Идеята е да се стимулира самата конкуренция сред банките“. НГФ не диктува правилата за фирмите, а само изготвя различни портфейли, които да отговарят на изискванията на банките. Има към този момент 45 портфейла за всеки различен тип кредит, към различни банки. НГФ има за цел да стимулира конкуренцията между банките и това да предостави най-добрите условия за бенефициентите, обясни Шидеров.
 
По схемата НГФ ще си партнира с 10 финансови институции – Алианц банк България, Банка ДСК, Банка Пиреос България, Българо-американска кредитна банка, Обединена Българска банка, Първа инвестиционна банка, Райфайзен банк, Сибанк, Ти Би Ай Банк и УниКредит Булбанк.
 
По предходната гаранционна схема на НГФ, действаща в периода 2014-2015, над 760 малки и средни компании се възползваха от подкрепата на фонда. По програмата са гарантирани 853 проекта на обща стойност над 200 млн. лв., като фондът е отпуснал гаранции в размер на 87 млн. лв. 
 
„Резултатите от гаранционната схема 2014-2015 г. показват, че 50% от подкрепените предприятия са с персонал до 10 човека, а 40 на сто са малки фирми. Благодарение на гаранциите, които сме отпуснали, средната лихва по кредитите, които банките-партньори са предоставили е 6%“, заяви Самуил Шидеров.
 
***
 
Националният гаранционен фонд, който е дъщерно дружество на Българска банка за развитие, е учреден през август 2008 г. Основната цел на фонда е да подобри достъпa до финансиране на малките и средни фирми. Приоритет по новата програма са инвестиционните кредити, отпускани за финансиране на проекти по оперативни програми, но от подкрепа ще се ползват и фирми, търсещи ново финансиране за оборотни или инвестиционни нужди.