Земеделското министерство предложи за обществено обсъждане промени в наредба, с които да реши проблемите при раздаването на храните по европейските схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“. 
 
 
Ръководствата на някои училища се оплакаха от конфликти между фирмите, които стопанисват училищните столове, и доставчиците на храни по схемите. Досега не съществуваше основание доставените плодове, зеленчуци и мляко да се приемат, съхраняват и раздават на децата в училищния стол, когато обектът се стопанисва от трето лице.
 
Предложената промяна в наредбата предвижда възможност доставчикът да сключи договор със стопанина на стола за изпълнението на училищните схеми срещу заплащане. За целта от бюджета на схемите ще бъдат отпускани по 7 ст. на порция помощ, ако такъв договор бъде сключен.
 
„Действащата нормативна уредба предвижда организацията на приемането, съхранението и раздаването на продуктите в учебното заведение да се организира от директора и да се осъществява от персонала на училището или детската градина. Практиката по прилагане на схемите показа, че училищата с по-голям брой доставки срещат затруднения да се справят самостоятелно с изброените дейности, тъй като не разполагат с достатъчно персонал“, отбелязва министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов в доклад към проекта. 
 
Предложената сега промяна е третата за тази година в Наредбата за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко“.
 
Според министър Румен Порожанов измененията ще доведат до по-ефективна организация при прилагане на схемите в училищата, без да се ангажира държавният бюджет и без да се налагат допълнителни изисквания към получателите на помощта.
За общественото обсъждане на предложените промени е предвиден съкратен срок – до 29 октомври тази година.