Нова географска карта внедряват от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) като част от Географска информационна система (ГИС), действаща в Системата за електронни услуги (СЕУ), информират от Фонда.

Експертите са на мнение, че чрез новите функционалности, които са разработени към картата, земеделските производители ще имат повече възможност да работят по-лесно и гъвкаво в системата. 

Освен нова географска карта, работата по Системата за електронни услуги включва и разширяване обхвата на интервенциите, свързани с промените в нормативната база, основани на Стратегическия план за развитие на земеделието.


Нововъведенията са направени на база събраната обратна връзка от кандидатите на ДФЗ, основана на техния потребителски опит при работата със СЕУ, уточняват от ДФЗ. 

Заради техническите подобрения на системата стопаните могат да изпитват затруднения при работата си с нея, уточняват от ДФЗ, но само в рамките на кратко време. 

Заявяването на участие по различни интервенции през СЕУ е задължително само за част от секторите в земеделието, като лозаро-винарски сектор и Пчеларство и за това се изисква Квалифициран електронен подпис (КЕП). Предвижда се стопаните да имат възможност да заявяват интерес по интервенциите и през Общинските служби по земеделие и през 2025 г. Тази възможност те имат и през тази кампания.

Всички кандидати по интервенциите на Директните плащания за Кампания 2024, ще могат да подадат заявленията си за подпомагане до обявения краен срок, който изтича на 30 юни тази година, напомнят от администрацията.