Китайските учени изобретиха начин за производство на евтин биосъвместим тор с въглеродни квантови точки, който се получава от цветен прашец от рапица, информира fertilizerdaily.ru.

Милтенова: Трябва да има еднакъв процент подпомагане за всички култури


В труда, публикуван в списание ACS Omega, се казва, че използването на въглеродни точки при аквапонично отглеждане на салата повишава продуктивността на последната с 50%.

Въглеродните наноматериали обикновено се асоциират със сложни устройства, тъй като притежават изключително механически, топлинни, оптически и електрически свойства. Освен това тези материали потенциално може да имат и селскостопанско приложение – някои изследвания показват, че тяхното използване стимулира растежа на растенията.

Проблемът при тази концепция е, че повечето наноматериали са доста скъпи и обикновено са силно замърсени с метали. В качеството на по-безопасна алтернатива учените Юнглианг Лиу, Бингфу Лей и техните колеги са прибегнали до използването на въглеродни точки, които, съгласно предходни изследвания, са биосъвместими.

В рамките на изследването те са успели да постигнат висока продуктивност на торовете на изключително ниска цена.

Освен това учените са установили, че хранителен разтвор от 30 мг тор и 1 л вода увеличава реколтата с 50%.

Тъй като въглеродните точки са флуоресцентни, изследователите имат възможността да проследяват движението на вещества с помощта на ултравиолетова светлина. Съгласно наблюденията им веществата се концентрират преимуществено в листата. Освен това използването на новия тип тор не променя количеството на витамин С, протеините и разтворимите захари в растенията, твърдят учените.