Българската агенция по безопасност на храните обяви нов случай на птичи грип в България.
 
 
Първичното огнище на заболяването Инфлуенца по птиците е в промишлен животновъден обект на „Велди 1" ЕООД за отглеждане на кокошки носачки в село Трилистник, община Марица, област Пловдив. Заболяването е потвърдено от лабораторно изследване.
 
Предприето е хуманно умъртвяване и унищожаване на всички птици, отглеждани в засегнатото стопанство, предстои почистване и дезинфекция. Определена е 3-километрова предпазна зона и 10-километрова зона за наблюдение около констатираното огнище на заболяването.
 
Забранено е движението на птици и продукти от тях в и от предпазната и наблюдаваната зона. В двете зони се забранява търговията и предвижването на домашни, диви и други птици и яйца за разплод, както и разселване на птици за подновяване на дивечовия запас. Извършват се ежедневни клинични прегледи на птиците, отглеждани в останалите селища в предпазната зона.
 
Засилен е надзорът и мерките за биосигурност в птицевъдните ферми, както и при водните басейни, където е силно концентрирана популацията на диви птици.
 
БАБХ напомни, че фуражите следва да се съхраняват в закрити помещения. Същото важи и за суровините за фуражи. Така се избягва възможността диви пернати да заразяват фуража, а оттам и питомните птици да имат контакт с вируса.
 
Птичият грип е зооноза – болест, която засяга и хората. На този етап няма такива случаи и няма опасност за потребителите, коментират от БАБХ. Вирусът на инфлуенцата може да предизвика леко протичащо респираторно заболяване. Заразяването може да стане, когато се вдиша замърсен (контаминиран) прах от фермите или при пряк контакт на човек със заразени птици.