През последните 10 години цената на кг липов цвят върви нагоре. Забелязват се четири значителни скока – през 2012-та, 2015-та, 2017-та година и 2018-та.

Кои сортове ябълки са на мода в Европа и по света?

През 2009 г. кг липов цвят се е търгувал за 6,94 лв. През следващите две години пада под 6 лв., като през 2012 г. достига 7,86 лв./кг. Следващият скок е през 2015 г., когато цената се качва до 9,69 лв./кг при 7,75 лв./кг година по-рано.

През 2017 г. кг липов цвят струва 12,79 лв. С над 3 лева и 50 ст. повече, отколкото през 2016 г. Така стигаме до днес или по-точно първото тримесечие на 2018 г. Според данни на НСИ кг липов цвят вече се предлага на цена 15,75 лв.